НК "Железопътна инфраструктура" - член на RNE

 RailNet Europe (RNE) – Асоциация за улесняване на международния трафик по железопътната инфраструктура

 

RNE e създадена през 2004 г. по инициатива на европейските управители на железопътна инфраструктура и органи за разпределение на капацитет с цел регулиране, координиране, хармонизиране и оптимизиране на международния железопътен трафик. Асоциацията разработва и прилага на практика редица системи, процеси и изисквания насочени към хармонизиране на правилата за железопътен транспорт в Европа. Асоциацията е доставчик на услуги по избор за товарните железопътни коридори, създадени в изпълнение на Регламент 913/2010 на ЕС и Съюза.  ДП НКЖИ е пълноправен член на RNE от създаването на асоциацията.

Повече информация можете да намерите на www.railneteurope.com