Вход

Регистрация

             Приложения раздел А - доклади и декларации

             Приложения раздел Б - процедури

            Приложения раздел Б - процедури сканирани

            Приложения раздел В - контролни листа

            Приложения раздел Г - документи

             Приложения раздел А

            Приложения раздел Б

            Приложения раздел В

            Приложения раздел Г

  • Информация за сключени Споразумения за отпускане на безвъзмездни средства по линия на „Механизма за свързване на Европа“/МСЕ/ - сектор „Транспорт“

1. Споразумения за отпускане на безвъзмездни средства по линия на „Механизма за свързване на Европа“/МСЕ/:

1.1. Развитие на железопътен възел София – железопътен участък  София –Волуяк

СПОРАЗУМЕНИЕ № INEA/CEF/TRAN/[M 2014]/1048666 на български език

СПОРАЗУМЕНИЕ № INEA/CEF/TRAN/[M 2014]/1048666 на английски език

Анекс към Споразумение № INEA/CEF/TRAN/[M 2014]/1048666 на английски език

1.2. Модернизация на железопътен участък София - Елин Пелин

СПОРАЗУМЕНИЕ № INEA/CEF/TRAN/М2014/1048809 на български език

СПОРАЗУМЕНИЕ № INEA/CEF/TRAN/М2014/1048809 на английски език

Анекс към Споразумение № INEA/CEF/TRAN/М2014/1048809 на английски език

1.3. Модернизация на железопътен участъка Костенец – Септември

СПОРАЗУМЕНИЕ № INEA/CEF/TRAN/M2015/1127671 на български език

СПОРАЗУМЕНИЕ № INEA/CEF/TRAN/M2015/1127671 на английски език

Анекс към Споразумение № INEA/CEF/TRAN/M2015/1127671 на английски език

1.4. От  Изток към Запад. Достъп до Коридор ОИС през Централното пристанище на Бургас. Проучвания за завършване на пристанищната инфраструктура и железопътните връзки

СПОРАЗУМЕНИЕ № INEA/CEF/TRAN/M2016/1367230 на английски език

1.5. Развитие на железопътен възел Пловдив

СПОРАЗУМЕНИЕ № INEA/CEF/TRAN/M2016/1367173 на английски език

Анекс към Споразумение № INEA/CEF/TRAN/M2016/1367173 на английски език

1.6. Достъп от Коридор ОИС до летище Бургас. Проучвания за връзка между железопътната инфраструктура и летище Бургас

СПОРАЗУМЕНИЕ № INEA/CEF/TRAN/M2019/2088708 на английски език

1.7. Техническа помощ за изготвяне на проект „Удвояване на участъци от железопътната линия Пловдив – Свиленград - граница с Република Турция”

СПОРАЗУМЕНИЕ № INEA/CEF/TRAN/М2019/2088886 на английски език

1.8. Техническа помощ за подготовка на проект „Модернизация на железопътен участък Мездра - Медковец“

СПОРАЗУМЕНИЕ № INEA/CEF/TRAN/M2019/2092940 на английски език

1.9. Модернизация на Тягови Подстанции Враца и Перник, част от основния мрежов коридор Ориент/Източно-Средиземноморски

СПОРАЗУМЕНИЕ № INEA/CEF/TRAN/M2019/2100887 на английски език

1.10. Техническа помощ за подготовка на проект "Модернизация на жп участък Драгоман-граница с Р. Сърбия"

СПОРАЗУМЕНИЕ № INEA/CEF/TRAN/M2019/2096810 на английски език

2. Общи документи  и указания:

2.1. Оперативно споразумение по многогодишната работна програма за 2014 г. на „Механизма за свързване на Европа“/“, сектор „Транспорт“ за проекти с Бенефициент ДП НКЖИ на български език

Анекс към Оперативно споразумение по многогодишната работна програма за 2014 г. на „Механизма за свързване на Европа“ на български език

2.2. Анекс VII –Модел на Общи условия за изготвяне на удостоверението за финансовите отчети на български език

Анекс VII –Модел на Общи условия за изготвяне на удостоверението за финансовите отчети на английски език

2.3. Методика за начина на определяне на задачите и размера на възнагражденията на служителите на ДП НКЖИ участващи в Звената за подготовка, изпълнение и управление/ЗПУИП/ на проектите, финансирани по „Механизма за свързване на Европа“/МСЕ/ - сектор „Транспорт“ на български език


 

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg