Вход

Регистрация

Генерален директор

инж. Златин Ангелов Крумов

Телефон: (+359 2) 932 60 01

e-mail: z.krumov@rail-infra.bg

 

Заместник генерален директор "Експлоатация"

инж. Бисер Розенов Минчев

Телефон: (+359 2) 932 65 65

e-mail: b_minchev@rail-infra.bg

 

и.д. Заместник генерален директор "Стратегия и инвестиции"

инж. Мария Генова

Телефон:(+359 2) 932 61 04

e-mail: mgenova@rail-infra.bg

 

• Заместник генерален директор "Администрация и международна дейност"

 

 

Главен ревизор по безопасността на транспорта

инж. Кирил Григоров Костадинов

Телефон: (+359 2) 932 63 01

email: kg.kostadinov@rail-infra.bg

 

Директор "Управление движението на влаковете и капацитета"

Данчо Георгиев

Телефон: (+359 2) 932 60 08

e-mail: d.georgiev@rail-infra.bg

 

Директор "Железен път и съоръжения"

инж. Христо Цветанов Цаков

Телефон: (+359 2) 932 60 81

e-mail: h.tsakov@rail-infra.bg

 

Директор "Сигнализация и телекомуникации"

инж. Борислав Аврамов

Телефон: (+359 2) 932 61 66

e-mail: b.avramov@rail-infra.bg

 

Директор "Електроразпределение"

 инж. Александър Веселинов Вецков

Телефон: (+359 2) 932 60 11

 e-mail: alex_veckov@rail-infra.bg

 

и.д. Директор "Стратегическо развитие и инвестиционни проекти"

Мирослава Иванова Бакалска

Телефон: (+359 2) 932 60 31

e-mail: m.bakalska@rail-infra.bg

 

Директор "Бюджет, финанси и информационни системи“

Полина Теодосиева Таскова

Телефон: (+3592) 932 60 04

e-mail: p_taskova@rail-infra.bg

 

Главен счетоводител

Лидия Давидова

Телефон: (+3592) 932 60 07

e-mail: ldavidova@rail-infra.bg

 

Директор "Обществени поръчки и административно обслужване"

Таня Жекова

Телефон: (+359 2) 932 33 70

e-mail: tajekova@rail-infra.bg

 

Ръководител отдел "Управление на човешките ресурси"

Милка Роева

Телефон: (+359 2) 932 61 86

e-mail: m.roeva@rail-infra.bg

 

и.д. Главен юрисконсулт

Елена Донкова

Телефон: (+359 2) 932 33 80

e-mail: e.donkova@rail-infra.bg

 

Ръководител отдел "Връзки с обществеността и протокол"

Елена Йотова

Телефон: (+359 2) 932 61 55

e-mail: e.yotova@rail-infra.bg

 

 • Ръководител "Вътрешен одит и финансов контрол"

Красимир Стамов

Телефон: (+359 2) 932 39 86 

e-mail: kstamov@rail-infra.bg

 

и.д. Ръководител отдел „Международна дейност”

Катерина Гьокова-Григорова

Телефон: (+359 2) 932 37 23

e-mail: k.grigorova@rail-infra.bg

• Ръководител отдел "Интегрирани инвестиционни проекти"

инж. Йордан Атанасов

Телефон:  (+359 2) 932 36 31

e-mail: y.atanasov@rail-infra.bg

 

Ръководител отдел "Управление на държавната собственост и кадастър"

инж. Теодора Маринчева

Телефон: (+359 2) 932 6556

Email: t.marincheva@rail-infra.bg

 

Директор Поделение "Управление на движението на влаковете и гаровата дейност - София"

инж. Тодор Петров

Телефон: (+359 2) 932 64 20

e-mail:tm.petrov@rail-infra.bg

 

Директор Поделение "Управление на движението на влаковете и гаровата дейност - Пловдив"

инж. Георги Вардев

Телефон: (+359 32) 63 51 60

e-mail:vardev@rail-infra.bg

 

Директор Поделение "Управление на движението на влаковете и гаровата дейност - Горна Оряховица"

инж. Пенчо Събев

Телефон: (+359 618) 6 46 69

e-mail:p.sabev@rail-infra.bg

 

Директор "Железопътна секция - София"

инж. Първан Рахталиев

Телефон: (+359 2) 932 29 45

e-mail:p.rahtaliev@rail-infra.bg

 

Директор "Железопътна секция - Пловдив"

инж. Гошо Къчков

Телефон: (+359 32) 63 86 64

e-mail:g_kachkov@rail-infra.bg

 

Директор "Железопътна секция - Горна Оряховица"

инж. Йордан Райков

Телефон: (+359 618) 6 46 74

e-mail:yd.raikov@rail-infra.bg

 

• Директор "Железопътна секция - Враца"

инж. Иво Петров

Телефон: (+359 92) 62 47 08

e-mail:i_petrov@rail-infra.bg

 

Директор "Железопътна секция - Бургас"

инж. Димитър Великов

Телефон: (+359 56) 84 25 85

e-mail: d.velikov@rail-infra.bg

 

Директор "Железопътна секция - Шумен"

инж. Нивелин Папазов

Телефон: (+359 54) 88 23 74

e-mail: n.papazov@rail-infra.bg

 

Директор "Център за професионална квалификация"

инж. Румен Стоянов

Телефон: (+359 2) 983 27 53

e-mail: rsstoyanov@rail-infra.bg

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg