Вход

Регистрация

Генерален директор

инж. Мария Донова Генова

e-mail: mgenova@rail-infra.bg

 

• и. д. Заместник генерален директор "Експлоатация"

инж. Румен Станков

email: r.stankov@rail-infra.bg

 

Заместник генерален директор "Стратегия и администрация"

 

e-mail:

 

и. д. Главен ревизор по безопасността на транспорта

инж. Емил Симеонов

e-mail: e_simeonov@rail-infra.bg

 

Директор "Управление движението на влаковете и капацитета"

Данчо Георгиев

e-mail: d.georgiev@rail-infra.bg

 

Директор "Железен път и съоръжения"

инж. Христо Цветанов Цаков

e-mail: h.tsakov@rail-infra.bg

 

Директор "Сигнализация и телекомуникации"

инж. Васил Неков

e-mail: v.nekov@rail-infra.bg

 

Директор "Електроразпределение"

 инж. Александър Веселинов Вецков

e-mail: alex_veckov@rail-infra.bg

 

Директор "Стратегическо развитие и инвестиционни проекти"

Нели Андреева

e-mail: n.andreeva@rail-infra.bg

 

Директор "Бюджет, финанси и информационни системи“

Надя Николова

e-mail: n_nikolova@rail-infra.bg

 

Главен счетоводител

Лидия Давидова

e-mail: ldavidova@rail-infra.bg

 

Директор "Обществени поръчки и административно обслужване"

Таня Жекова

e-mail: tajekova@rail-infra.bg

 

Ръководител отдел "Управление на човешките ресурси"

 Венелин Найденов

e-mail: v.naydenov@rail-infra.bg

 

Главен юрисконсулт

Цветелина Василева

e-mail: ts.vasileva@rail-infra.bg

 

Ръководител отдел "Връзки с обществеността и протокол"

Елена Йотова

e-mail: e.yotova@rail-infra.bg

 

 • Ръководител отдел "Финансов контрол и вътрешен одит"

Розита Божинова

e-mail: r.nikolova@rail-infra.bg

 

Ръководител отдел „Международна дейност”

Силвия Шумелова

e-mail: s.shumelova@rail-infra.bg

• Ръководител отдел "Интегрирани инвестиционни проекти"

инж. Йордан Атанасов

e-mail: y.atanasov@rail-infra.bg

 

Ръководител отдел "Управление на държавната собственост и кадастър"

инж. Теодора Маринчева

Email: t.marincheva@rail-infra.bg

 

Директор Поделение "Управление на движението на влаковете и гаровата дейност - София"

инж. Тодор Петров

e-mail: tm.petrov@rail-infra.bg

 

Директор Поделение "Управление на движението на влаковете и гаровата дейност - Пловдив"

инж. Георги Вардев

e-mail: vardev@rail-infra.bg

 

Директор Поделение "Управление на движението на влаковете и гаровата дейност - Горна Оряховица"

инж. Пенчо Събев

e-mail:p.sabev@rail-infra.bg

 

Директор "Железопътна секция - София"

инж. Първан Рахталиев

e-mail:p.rahtaliev@rail-infra.bg

 

Директор "Железопътна секция - Пловдив"

инж. Гошо Къчков

e-mail:g_kachkov@rail-infra.bg

 

Директор "Железопътна секция - Горна Оряховица"

инж. Йордан Райков

e-mail:yd.raikov@rail-infra.bg

 

• Директор "Железопътна секция - Враца"

инж. Иво Петров

e-mail:i_petrov@rail-infra.bg

 

Директор "Железопътна секция - Бургас"

инж. Димитър Великов

e-mail: d.velikov@rail-infra.bg

 

Директор "Железопътна секция - Шумен"

инж. Нивелин Папазов

e-mail: n.papazov@rail-infra.bg

 

Директор "Център за професионална квалификация"

инж. Румен Стоянов

e-mail: rsstoyanov@rail-infra.bg

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg