Ръководство

Генерален директор
инж. Красимир Папукчийски
Телефон: (+359 2) 932 60 01
e-mail: k.papukchiyski@rail-infra.bg

 

и.д. Заместник генерален директор "Експлоатация"

инж. Бисер Минчев

Телефон: (+359 2) 932 65 65

e-mail: b_minchev@rail-infra.bg

 

• Заместник генерален директор "Стратегия и администрация"

 

и.д. Главен ревизор по безопасността на транспорта

инж. Борислав Петров Аврамов

Телефон: (+359 2) 932 63 01

email: b.avramov@rail-infra.bg

 

Директор "Управление движението на влаковете и капацитета"

Данчо Георгиев

Телефон: (+359 2) 932 60 08

e-mail: d.georgiev@rail-infra.bg

 

Директор "Железен път и съоръжения"

инж. Христо Цветанов Цаков

Телефон: (+359 2) 932 60 81

e-mail: h.tsakov@rail-infra.bg

 

Директор "Сигнализация и телекомуникации"

инж. Кирил Филипов Костадинов

Телефон: (+359 2) 932 61 66

e-mail: k.kostadinov@rail-infra.bg

 

 • Директор "Електроразпределение"

 инж. Александър Веселинов Вецков

Телефон: (+359 2) 932 60 11

 e-mail: alex_veckov@rail-infra.bg

 

• Директор "Стратегическо развитие и инвестиционни проекти"

Нели Андреева

Телефон: (+359 2) 932 26 09

e-mail: n.andreeva@rail-infra.bg


Директор "Бюджет, финанси и информационни системи“

Мико Миланов

Телефон: (+359 2) 932 60 04

e-mail: m.milanov@rail-infra.bg

 

Главен счетоводител

Лидия Давидова

Телефон: (+3592) 932 60 07

e-mail: ldavidova@rail-infra.bg

 

Директор "Обществени поръчки и административно обслужване"

Таня Жекова

Телефон: (+359 2) 932 33 70

e-mail: tajekova@rail-infra.bg

 

Отдел "Управление на човешки ресурси"

Милка Роева

Телефон: (+359 2) 932 61 86

e-mail:m_roeva@rail-infra.bg

 

 • Отдел "Правен"

Светла Свиленова

Телефон: (+359 2) 932 33 80

e-mail: s.svilenova@rail-infra.bg

 

Отдел "Връзки с обществеността и протокол"

Елена Йотова

Телефон: (+359 2) 932 61 55

e-mail: e.yotova@rail-infra.bg

 

 • Отдел "Финансов контрол и вътрешен одит"

Красимир Стамов

Телефон: (+359 2) 932 39 86 

e-mail: kstamov@rail-infra.bg

 

 • Отдел „Международна дейност”

Гергана Алексова

Телефон: (+359 2) 932 35 39

e-mail: gs.aleksova@rail-infra.bg

 

• Отдел "Интегрирани инвестиционни проекти"

инж. Тони Грозданов

Телефон: (+359 2) 932 36 31

e-mail: t_grozdanov@rail-infra.bg

 

Отдел "Управление на държавната собственост и кадастър"

инж. Валя Петрова
Телефон: (+359 2) 932 6556
Email: valia_petrova@rail-infra.bg

 

 Поделение "Управление на движението на влаковете и гаровата дейност - София"

инж. Тодор Макариев Петров

Телефон: (+359 2) 932 64 20

e-mail:tm.petrov@rail-infra.bg

 

Поделение "Управление на движението на влаковете и гаровата дейност - Пловдив"

инж. Георги Вардев

Телефон: (+359 32) 63 51 60

e-mail:vardev@rail-infra.bg

 

Поделение "Управление на движението на влаковете и гаровата дейност - Горна Оряховица"

инж. Пенчо Събев

Телефон: (+359 618) 6 46 69

e-mail:p.sabev@rail-infra.bg

 

Железопътна секция София

инж. Първан Рахталиев

Телефон: (+359 2) 932 29 45

e-mail:p.rahtaliev@rail-infra.bg

 

Железопътна секция Пловдив

инж. Гошо Къчков

Телефон: (+359 32) 63 86 64

e-mail:g.kachkov@rail-infra.bg

 

Железопътна секция Горна Оряховица

инж. Йордан Димитров Райков

Телефон: (+359 618) 6 46 74

e-mail:yd.raikov@rail-infra.bg

 

• Железопътна секция Враца

инж. Иво Петров

Телефон: (+359 92) 62 47 08

e-mail:i_petrov@rail-infra.bg


Железопътна секция Бургас

инж. Димитър Иванов Великов

e-mail: d.velikov@rail-infra.bg


и.д. Железопътна секция Шумен

инж. Нивелин Тодоров Папазов

e-mail: n.papazov@rail-infra.bg

 

Център за професионална квалификация

инж. Румен Стоилов Стоянов

Телефон: (+359 2) 932 31 44

e-mail: rsstoyanov@rail-infra.bg