Обяви за обществени поръчки

Съобщение за отваряне на ценовите предложения „Абонаментна поддръжка на системите и части от тях, изградени в гаров комплекс Центрана жп гара София, за период от 3 години“

20.03.2017 г.