Обяви за обществени поръчки

Съобщение за отваряне на ценовите предложения „Пълно разкомплектоване и стифиране на демонтиран железен път тип 49 на дървени и стоманобетонови траверси СТ – 4, разположен в района на Товарна гара София и гара Волуяк,с цел опазване на собствеността и оптимално използване на наличните средства“

29.03.2017 г.