Обяви за обществени поръчки

Съобщение за отваряне на ценовите предложения “Среден ремонт на Релсови самоходни строителни машини/РССМ/- Моторни влекачи по три обособени позиции“

05.05.2017 г.