Обяви за обществени поръчки

Съобщение за отваряне на ценовите предложения „Археологическо наблюдение по време на изграждането на 4 (четири) броя пътни надлези в железопътен участък Септември – Пловдив по четири обособени позиции“

12.06.2017 г.