Обяви за обществени поръчки

Съобщение за отваряне на ценовите оферти „Разпресоване и запресоване на жп колела, репрофилиране, пълно освидетелстване на колооси, демонтиране, монтиране на короната на осевия редуктор на колоостта, изработка на нови оси, ревизия на основни възли на релсови самоходни специализирани машини по две обособени позиции“

16.06.2017 г.