Новини

Стартираха строителните дейности за рехабилитация на железопътен участък Скутаре - Оризово

30.08.2017 г.

Днес, 30.08.2017 г. бе даден официален старт на строителните дейности за рехабилитацията на железопътен участък Скутаре - Оризово, част от проект „Рехабилитация на железопътната инфраструктура по жп линията Пловдив – Бургас, Фаза 2“.

Събитието беше открито от заместник-министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Велик Занчев и от генералния директор на ДП НКЖИ инж. Красимир Папукчийски. По време на церемонията инж. Красимир Папукчийски приветства гостите и заяви, че със завършването на проекта ще бъдат постигнати скорости 130 – 160  км/ч. Той допълни, че рехабилитацията на тази линия е от съществено значение както за България, така и за Европа, а цялостната реализация на проекта ще допринесе за изпълнение на поетите ангажименти на Република България за развитие на железопътната инфраструктура и достигане на европейските стандарти.

Официалното откриване на  железопътната отсечка Скутаре - Оризово се състоя на жп гара Белозем, в присъствието на представители на местната власт, на УО на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ и други официални лица.

 

Стойността на Обособена позиция 1: „Рехабилитация на железопътен участък Скутаре -Оризово” възлиза на  69.8 млн. лева без ДДС. Изпълнител на проекта е консорциум "Европейски железници", а строителният надзор ще се упражнява от обединението „Ежис – ЕТП – Ай Си Джи".

 

 

Обособена позиция  1: „Рехабилитация на железопътен участък Скутаре-Оризовосе финансиране от Кохезионен фонд на ЕС, чрез ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура ” 2014 – 2020 г. и е съфинансирана от ДП „Национална Компания „Железопътна инфраструктура“.

 

споделете