Архив новини

НКЖИ ОТБЕЛЯЗВА 11 ЮНИ – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН ЗА БЕЗОПАСНО ПРЕМИНАВАНЕ ПРЕЗ ЖП ПРЕЛЕЗИТЕ

11.06.2020 г.

„Заедно сме по-силни!“ e посланието за 2020г. на Международния ден за безопасно преминаване през железопътните прелези. То е насочено към всички шофьори и пешеходци, които бързайки често пренебрегват правилата. Краткото спиране предотвратява възможността от сериозен инцидент с потенциална загуба на човешки живот.

            За дванадесета поредна година НКЖИ се включва в Международния ден за безопасно преминаване през жп прелезите, който се провежда по инициатива на Международния съюз  на железниците (UIC) съвместно с железопътния и автомобилния сектор в повече от 40 страни в света. Първият Международен ден за безопасно преминаване през железопътните прелези беше проведен на 25 юни 2009 г. в 27 страни.

            Основната цел на инициативата е да покаже, че инцидентите могат да бъдат избегнати, като се спазват правилата за движение и се ограничи опасното поведение на участниците в движението при преминаване през жп прелезите и пространството  около тях.

            Разгънатата дължина на железопътната мрежа на Република България е 6 456 км. На територията на страната има 757 прелеза, стопанисвани от Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура“.

По своята съоръженост железопътните прелези са:

 • 274 бр. съоръжени с автоматични прелезни сигнализации (звукова и светлинна),
 • 133 бр. съоръжени с автоматични бариери,
 • 119 бр. съоръжени с електрически бариери,
 • 81 бр. съоръжени с ръчно управляеми бариери,
 • 150 бр. железопътни прелези са сигнализирани с пътни знаци съгласно Закона за движение по пътищата и Наредба №4 за железопътните прелези.

 

            На 313 прелезни устройства са инсталирани шосейни светофари с трета бяла бавно мигаща светлина в съответствие с Наредба № 17 за регулиране на движението по пътищата със светлинни сигнали. Бялата бавно-мигаща светлина показва на водачите на пътни превозни средства, че автоматичното прелезно устройство е изправно и към прелеза не приближава жп возило.

 

            Системи за видео наблюдение са монтирани на 42 броя прелези.

 

Един от основните приоритети, като част от цялостната дейност на Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура”, е обезпечаването на сигурността и безопасността при преминаване през железопътните прелези.

 

Независимо от активното участие на НКЖИ с различни кампании през годините в Международния ден за безопасно преминаване през жп прелези (ILCAD), от началото на 2020 г. до 31 май 2020 г. са се случили 8 произшествия на жп прелези, причинени от нарушаване на правилата за безопасност от водачите на пътни превозни средства.

 

Справка за произшествията на жп прелези за периода от 2009 г. до 31 май 2020 г.:

Година

Брой произшествия на жп. прелези

Убити

Ранени

Общо пострадали

2009

27

4

1

5

2010

16

7

9

16

2011

22

5

11

16

2012

36

7

15

22

2013

31

4

13

17

2014

19

6

12

18

2015

20

2

9

11

2016

17

4

6

10

2017

23

5

10

15

2018

23

4

7

11

2019

27

3

8

11

31.05.2020

8

4

3

7

 

Анализът на тези случаи потвърждава тенденцията за грубо неспазване на правилата за движение по пътищата от страна на водачите на пътни превозни средства и незачитане на сигналите, които биват подавани от страна на железопътната инфраструктура за забрана за преминаване през прелеза поради приближаващ влак. Още по-тревожното е, че тези нарушения се извършват и от професионални шофьори, предимно управляващи тежки камиони.

 

Намаляването на  фаталните случаи по железопътните прелези е основната цел при изпълнението на инвестиционната програма на НКЖИ при съоръжаването на прелезите с всички необходими съвременни технически средства.

 

Като Компания, за която безопасността на превозите е приоритет, НКЖИ полага усилия да намали инцидентите на жп прелезите в страната, чрез:

 • Модернизиране на прелезни устройства (от ръчни бариери в автоматични прелезни устройства)

С внедряването на тази съвременна апаратура се елиминира участието на  субективния човешки фактор за затваряне на прелеза, управлението е автоматизирано с високо ниво на надеждност; повишава се нивото на безопасността на движение и се намаляват експлоатационните разходи. Отпада също и необходимостта от поддръжка на ръчни бариерни инсталации, които са морално и физически остарели.

 • 2013 г. - 35 броя прелези
 • 2014/15 г. - 20 броя
 • 2016/17 – 20 броя
 • 2018 – 20 броя
 • Предстои подписване на договор с избран изпълнител за изграждане на нови 20 бр. автоматични прелезни устройства с видеонаблюдение.
 • Изграждане на еластични прелезни настилки, осигуряващи безпрепятствено и комфортно преминаване през прелезите.

С изграждането на тези настилки се постига плавно и комфортно преминаване на пътните превозни средства през прелезите, понижаване нивото на шума, намаляване на хлъзгането, възможност за извършване на ремонт на железния път без нарушаване на целостта на асфалтовата настилка и др.

 • 2017 г. – 27 броя прелези
 • 2018/2019 г. – 44 броя прелези
 • 2020-2022 г. – 102 броя прелези с прилежащите им пешеходни преминавания и пешеходните преминавания на 142 броя жп коловози в 54 гари.

Така общият брой на прелезите с еластични прелезни настилки по железопътната мрежа на ДП НКЖИ ще достигне 360 броя.

 

Чрез прилагане на гореизброените технически и организационни средства, се постига и намаляване на времето, през което прелезите са затворени за преминаване на пътни превозни средства.

При модернизацията и рехабилитацията на жп прелези се изграждат надлези и подлези, с което се избягват пресичанията на едно ниво на железните пътища с автомобилните.

За да бъдат ефективни предприетите от НКЖИ мерки, те трябва да вървят ръка за ръка с отговорността и спазването на правилата за движение от страна на водачите на пътни превозни средства.


 

 • ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ:
 • Спирачното разстояние на един товарен влак е 15 пъти по-дълго отколкото на камион, движещ се с 89 км/час.
 • Необходими са 110 метра за 40-тонен камион да спре (1 футболно игрище).
 • 1600 метра са необходими за един товарен влак да спре (15 футболни игрища).
 • Един товарен влак може да бъде 100 пъти по-тежък от 40-тонен камион.

          Приблизителният брой прелези в света през 2018 г. е над 500 000 броя.

 

 

 

споделете