Архив новини

Предвижда се удвояване на жп линията от двете страни на българо-турската граница при Свиленград

25.11.2020 г.

На 24 ноември в централата на ДП НКЖИ се проведе работна  среща между представители на българската и турската страна за подобряване стратегическата връзка на железопътната инфраструктура на двете държави на границата Свиленград-Капъкуле.

Бяха обсъдени планираното от НКЖИ  удвояване на линията  Пловдив –Свиленград –Турска граница, което към момента е на ниво процедура за проектиране. Представители на  турската държавна железница (TCDD)  представиха идейна концепция за обновяване на граничната гара Капъкуле, както и проект за удвояване на линията по направление Истанбул-Българска граница (Халкалъ-Черкезкьой-Капъкуле).

Обсъдени бяха параметрите на проектите, проектните скорости от двете страни на границата, както и възможностите за подобряване на услугата и увеличаване на трафика на хора и товари.

В кратки срокове ще бъдат определени представители на двете железопътни предприятия за по-оперативна съвместна работа между двата проектни екипа.

___________________________________________________________________________

Doubling of the railway line on both sides of the Bulgarian-Turkish border near Svilengrad

On 24 November in the premises of SE NRIC a working meeting was held between the representatives of the Bulgarian and Turkish Parties focused on the improvement of the strategic connection of the railway infrastructure of both countries at Svilengrad-Kapikule border.

The subject of discussions was the doubling of the Plovdiv - Svilengrad - Turkish border railway line planned by SE NRIC, which is currently at a design stage. The representatives of the Turkish State Railways (TCDD) presented a conceptual proposal for renovation of Kapikule border station as well as a project for doubling of the Istanbul-Bulgarian Border (Halkali-Çerkezköy-Kapikule) railway line.

The project parameters, designed speeds on both sides of the border as well as the options for improvement of the service and increasing of the passenger and freight traffic were discussed.

In order to make the mutual work between the project teams more effective, respective representatives of both railway companies will be nominated as soon as possible.

споделете