Генерален директор

Генерален директор

инж. Красимир Папукчийски
Телефон: (+359 2) 932 60 01
e-mail: k.papukchiyski@rail-infra.bg

 

 

Инж. Красимир Папукчийски е генерален директор на ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (ДП НКЖИ) от 08 февруари 2017 г. Завършил е ВТУ „Тодор Каблешков" и притежава магистърски степени по специалности „Технология и управление на транспорта“, „Икономика на транспортната фирма“ и „Управление на проекти“.

Професионалната кариера на инж. Папукчийски е изцяло свързана с железопътната инфраструктура. Заемал е следните длъжности: ръководител-движение към Поделение за товарни превози – Бургас; влаков диспечер към НК БДЖ. От 2002 г. до 2007 г. е последователно старши влаков диспечер, завеждащ сектор „Оперативен“ и заместник-началник „РОД“ към ДП НКЖИ. В началото на 2007 г. е назначен за директор на Поделение „Управление на движението на влаковете и гаровата дейност“- Пловдив; а от ноември 2008 г. е директор на Поделение „Управление на движението на влаковете и капацитета“ в Централно управление на ДП НКЖИ. В следващите години професионалният път на инж. Папукчийски продължава в ДП НКЖИ като ръководител отдел „Централно диспечерско ръководство“; ръководител отдел „Експлоатация и гарова дейност“; заместник-ръководител на Звено за управление и изпълнение на проект „Модернизация на железопътен участък Септември-Пловдив“ и ръководител на проект „София-Пловдив“.