Главен ревизор по безопасността на транспорта

и.д. Главен ревизор по безопасността на транспорта

инж. Борислав Петров Аврамов

Телефон: (+359 2) 932 63 01

email: b.avramov@rail-infra.bg