Директор "Железен път и съоръжения"

Директор "Железен път и съоръжения"

 

инж. Христо Тодоров Беширов

Телефон: (+359 2) 932 60 81

e-mail: h.beshirov@rail-infra.bg