Директор "Железен път и съоръжения"

Директор "Железен път и съоръжения"

 

инж. Христо Цветанов Цаков

Телефон: (+359 2) 932 60 81

e-mail: h.tsakov@rail-infra.bg