Директор "Обществени поръчки и административно обслужване"

Директор "Обществени поръчки и административно обслужване"

 

Таня Жекова
Телефон: (+359 2) 932 33 70
e-mail: tajekova@rail-infra.bg