Директор "Стратегическо развитие и инвестиционни проекти"

Директор "Стратегическо развитие и инвестиционни проекти"

Нели Андреева

Телефон: (+359 2) 932 26 09

e-mail: n.andreeva@rail-infra.bg