Директор "Стратегическо развитие и инвестиционни проекти"

Директор "Стратегическо развитие и инвестиционни проекти"

Мария Томова Чакърова
Телефон: (+359 2) 932 26 09
e-mail: m_tchakarova@rail-infra.bg