Директор "Управление движението на влаковете и капацитета"

Директор "Управление движението на влаковете и капацитета"

Данчо Георгиев
Телефон: (+359 2) 932 60 08
e-mail:d.georgiev@rail-infra.bg