Заместник генерален директор "Експлоатация"

и.д. Заместник генерален директор "Експлоатация"

 

инж. Бисер Минчев

Телефон: (+359 2) 932 65 65

e-mail: b_minchev@rail-infra.bg