Отдел "Връзки с обществеността и протокол"

Отдел "Връзки с обществеността и протокол"

 

Елена Йотова
Телефон: (+359 2) 932 61 55
e-mail: e.yotova@rail-infra.bg