Отдел "Интегрирани инвестиционни проекти"

Отдел "Интегрирани инвестиционни проекти"

 

инж. Тони Грозданов
Телефон: (+359 2) 932 36 31
e-mail:t_grozdanov@rail-infra.bg