Отдел „Международна дейност”

Отдел „Международна дейност”

 

инж. Никола Мишев

Телефон: (+359 2) 932 35 39

e-mail: n.mishev@rail-infra.bg