Отдел "Управление на държавната собственост и кадастър"

Отдел "Управление на държавната собственост и кадастър"

инж. Валя Петрова
Телефон: (+359 2) 932 6556
Email: valia_petrova@rail-infra.bg