Вход

Регистрация

Закон за професионалното образование и обучение

Наредба № 1 от 19 февруари 2020 г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация

Вътрешни правила за осигуряване на качеството на професионалното обучение в ЦПО ЦПК към ДП НКЖИ

Годишен доклад за резултатите от проведеното самооценяване на качеството на ЦПО ЦПК към ДП НКЖИ за 2021 г.

Правилник за професионалното обучение на персонала на ДП „НКЖИ“

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg