Вход

Регистрация

 "Модернизация на железопътен участък Костенец - Септември"

На 10.11.2016 г. в Изпълнителната агенция за иновации и мрежи към ЕК министър Ивайло Московски, председателя на УС на НК „Железопътна инфраструктура“ Христо Алексиев и директора на Изпълнителната агенция за иновации и мрежи Дирк Бекер подписаха договор за финансиране на проект „Модернизация на железопътния участък Костенец – Септември“.

Железопътният участък Костенец – Септември е част от глобалния проект „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив“, който е важен елемент от коридорите на Транс-Европейската транспортна мрежа. Проектът е от стратегическо значение, не само за България, но и за по-добрата свързаност на всички държави от Югоизточна Европа. Чрез рехабилитацията на този железопътен участък ще се осъществи цялостното модернизиране на линията София – Пловдив и ще се разреши едно от основните затруднения пред Паневропейската железопътна мрежа в Югоизточна Европа, намираща се на пътя на най-кратката връзка между Западна и Централна Европа, Близкия Изток и Азия. Проектът включва модернизация на двойна, електрифицирана железопътна линия с приблизителна дължина 24,5 км.

 Общи цели:

  • Отстраняване на затрудненията по тази железопътна линия;
  • Гарантиране на оптимално равнище на интеграция и оперативна съвместимост на тази железопътна отсечка съгласно Регламент на ЕС № 1299/2014 г. и Директива на ЕС № 2008/57/ЕО за оперативна съвместимост;
  • Подобряване и поддържане на качеството на инфраструктурата по отношение на безопасността, сигурността и ефикасността;
  • Поддържане на модално разделение чрез подпомагане на експлоатацията на железопътен транспорт.

 

Обща стойност на проекта: 300 251 198 лева без ДДС

 

Източници на финансиране:

Финансиране от МСЕ - 255 213 519 лева без ДДС
Държавен бюджет - 45 037 680 лева без ДДС


• Строително-монтажни дейности:
– модернизация и електрификация на железопътната линия
– отстраняване на железопътни прелези и нови пътни надлези, 3 пътни надлеза над новата жп линия и 1 пътен подлез
– изграждане на мостове и виадукти, 23 бр. с обща дължина 2,49 км
– модернизиране и изграждане на гари - нова жп гара Костенец и реконструкция на жп гара Белово
– изграждане на тунели, 3бр. с обща дължина 4,6 км
– инсталация на шумозащитни бариери, дренажни тръби и подпорни стени - изграждането на 3,7 км шумозащитни бариери, 24 дренажни тръби с индикативна дължина 0,6 км и 17 подпорни стени с индикативна дължина 4,8 км
– реконструкция на съществуваща тягова подстанция (Белово)
– системи за управление на железопътно движение - инсталацията на компютъризирана система за електронна блокировка на 2 гари (Костенец и Белово)

 

Изпълнител: ДЗЗД "Костенец-Септември 2018"

Строителен надзор: Обединение ИВЕР ДЗЗДpartners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg