Модернизация на железопътен участък Костенец - Септември

 

На 10.11.2016 г. в Изпълнителната агенция за иновации и мрежи към ЕК министър Ивайло Московски, председателя на УС на НК „Железопътна инфраструктура“ Христо Алексиев и директора на Изпълнителната агенция за иновации и мрежи Дирк Бекер подписаха договор за финансиране на проект „Модернизация на железопътния участък Костенец – Септември“.

Общата стойност на проекта е около 350 млн. лева, от които приблизително 300 млн. лева са осигурени от Механизма за свързана Европа.

Железопътният участък Костенец – Септември е част от глобалния проект „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив“, който е важен елемент от коридорите на Транс-Европейската транспортна мрежа. Проектът е от стратегическо значение, не само за България, но и за по-добрата свързаност на всички държави от Югоизточна Европа. Чрез рехабилитацията на този железопътен участък ще се осъществи цялостното модернизиране на линията София – Пловдив и ще се разреши едно от основните затруднения пред Паневропейската железопътна мрежа в Югоизточна Европа, намираща се на пътя на най-кратката връзка между Западна и Централна Европа, Близкия Изток и Азия.

 

Общи цели:

  • Отстраняване на затрудненията по тази железопътна линия;
  • Гарантиране на оптимално равнище на интеграция и оперативна съвместимост на тази железопътна отсечка съгласно Регламент на ЕС № 1299/2014 г. и Директива на ЕС № 2008/57/ЕО за оперативна съвместимост;
  • Подобряване и поддържане на качеството на инфраструктурата по отношение на безопасността, сигурността и ефикасността;
  • Поддържане на модално разделение чрез подпомагане на експлоатацията на железопътен транспорт.