Вход

Регистрация

Правила за използване на гарова маневрена цифрова радиовръзка от системата GSM-R при извършванена маневрена дейност

Общи условия, ред за присъединяване, цени и условия за предоставяне на услугата "Достъп до електрическите уредби на ДП "НКЖИ" и ползването им за електрозахранване

Заповед 1921/28.10.2014 г. на Генерален директор на ДП "НКЖИ"

Инструкция за техническо обслужване, експлоатация и опазване на подсистемите "пътно оборудване на система за автоматична локомотивна сигнализация ALTRACS BDZ и JSG"

Инструкция за влакови диспечерски радиовръзки (ВДРВ) в железопътния транспорт
Приложение № 1: Ръководства за влаковия диспечер:
1.1. Ръководство за работа с устройство на участъков влаков диспечер на системата ВДРВ - RFT
1.2. ZÜV 2002 Влаков диспечер: Ръководство за работа с ВДРВ
Приложение № 2: Ръководства за дежурния ръководител движение:
2.1. Ръководство за работа с устройство на дежурен ръководител на система ВДРВ - RFT
2.2. FADA 2002  Дежурен ръководител: Ръководство за работа с ВДРВ
Приложение № 3: Ръководства за локомотивния машинист:
3.1. Ръководство за работа с бордова локомотивна радиостанция на система ВДРВ - RFT
3.2. Ръководство за работа с MESA 2002
3.3. Ръководство за работа с MESA 23
Приложение № 4:Схема за кодирани заповеди, указания и съобщения, предавани и приемани от системата ВДРВ
Приложение № 5: Списък на други длъжностни лица по чл.7 от инструкцията за ВДРВ в железопътния  транспорт
Приложение № 6: Образец на удостоверение за допълнителна правоспособност

ПБ 7.53 "Инструкция за предаване и приемане на електронна кореспонденция чрез служебни информационни системи на ДП НКЖИ"

Приложение № 1: Центрове за обработка на електронна служебна кореспонденция и въвеждане на данни
Приложение № 2: Списък с електронни адреси за предаване и приемане на телеграми
Приложение № 3: Списък на експлоатационните пунктове и регионални центрове към УДВГД с работно време и електронни адреси
Приложение № 4: Списък на експлоатационните пунктове към УДВГД, които не ползват електронна поща за служебна кореспонденция

ПБ 7.08 „ Инструкция за експлоатационна и операционна поддръжка на системата за цифрова мобилна радио комуникационна мрежа по стандарт GSM-R в жп участъка София – Пловдив – Свиленград”
РП 7.01-01 „Инструкция за техническо обслужване и поддържане на системите за осигурителна техника (сигнализация) в участъка Пловдив - Свиленград“

„Разпределение на индивидуално определения честотен ресурс - радиочестотен спектър, предоставен от Комисията за регулиране на съобщенията с лицензия № 00172/2008 на ДП НКЖИ по радиоканали в обхват 150 MHz за целите на осъществяване на гарови маневрени радиовръзки, съгласно чл. 126 и чл. 127 от Наредба №58/02.06.2006 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията”

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg