Вход

Регистрация

Удостоверение за безопасност

Удостоверението за безопасност потвърждава, че управителят на железопътна инфраструктура е изградил своя система за управление на безопасността за изпълнение на специфичните изисквания, необходими за безопасно проектиране, поддържане и експлоатация на железопътната инфраструктура, и поддържането и управлението на контрола на движението и системата за сигнализация в съответствие с изискванията на „Наредба 59 за управление на безопасността в железопътния транспорт”.

Удостоверение за безопасност - сканирано копие

 

Сертификат на структура, която отговаря за поддръжка
 

Сертификат - сканирано копие

Сертификат на англ.език - сканирано копие

 

Приложение към Сертификат на структура, която отговаря за поддръжка

Сертификат - сканирано копие

 

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg