Документи международно сътрудничество

Меморандум за сътрудничество между ДП НКЖИ и Австрийски държавни железници – Инфраструктура АД

Декларация за Устойчива мобилност и Транспорт

Ангажимент за отговорност към климата на международния съюз на железниците /UIC/

Харта „Европейска гара и солидарност“