Вход

Регистрация

Меморандум за сътрудничество между ДП НКЖИ и Австрийски държавни железници – Инфраструктура АД

Декларация за Устойчива мобилност и Транспорт

Ангажимент за отговорност към климата на международния съюз на железниците /UIC/

Харта „Европейска гара и солидарност“

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg