Вход

Регистрация

IMG_0291.JPG
01.07.2019

Проект по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. беше награден в конкурс на Европейската комисия по инициативата „Европа в моя регион“

Представянето на проект ,,Модернизация на железопътния участък „Септември – Пловдив и изграждане на 4 бр. пътни надлези“ е

20180327_125435.jpg
23.04.2018

ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ЗА ПРОЕКТ BG16M1OP001-5.001-0002

На 27/03/2018 г. в сградата на Централното управление на НКЖИ се проведе информационен ден, свързан с междинното изпълнение и постигнатите р

news.image.alt
09.01.2018

„Техническа помощ за укрепване капацитета на НКЖИ като бенефициент по ОПТТИ 2014-2020 год. чрез продължаване на добрите практики"

Към 31/12/2017 г. физическото изпълнение на проекта възлиза на 49 %, а финансовият напредък - на 48 %. Към тази дата всички процедури за в

news.image.alt
30.10.2017

„Техническа помощ за укрепване капацитета на НКЖИ като бенефициент по ОПТТИ 2014-2020 год. чрез продължаване на добрите практики"

Към 31/10/2017 г. физическото изпълнение на проекта възлиза на 45 %, а финансовият напредък – на 42 %. Статус на процедурите за въз

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg