Вход

Регистрация

Уважаеми посетители,

ДП НКЖИ поддържа база данни с потенциални кандидати за работа. Дейностите за професионална реализация обхващат: "Управление на движението на влаковете и капацитета", "Железен път и съоръжения", "Сигнализация и телекомуникации" и "Електроразпределение".

 

При проявен интерес от Ваша страна може да изпратите актуална автобиография на e-mail: office@rail-infra.bg на вниманието на отдел "Управление на човешки ресурси".

Заявление за кандидатстване за работа

 

С решение на УС конкурсната процедура за длъжността "Заместник генерален директор/стратегия и администрация" на ДП НКЖИ е прекратена.

11.05.2022 г.

Обявления за свободни работни места:

  1. Обявление за длъжността: „главен инженер, кадастър и съгласуване на проекти“ в отдел „Управление на държавната собственост и кадастър“ - Централно управление на ДП НКЖИ

  2. Обявление за длъжността „експерт“ в отдел „Обществени поръчки“ към дирекция „Обществени поръчки и административно обслужване“ – Централно управление на ДП НКЖИ

 

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg