Кариери/Работа

Уважаеми посетители,

ДП "НКЖИ" поддържа база данни с потенциални кандидати за работа. Дейностите за професионална реализация обхващат: "Управление на движението на влаковете и капацитета", "Железен път и съоръжения", "Сигнализация и телекомуникации" и "Електроразпределение".

 

При проявен интерес от Ваша страна може да изпратите актуална автобиография на e-mail: office@rail-infra.bg на вниманието на отдел "Управление на човешки ресурси".

 

Заявление за кандидатстване за работа

Заявление за ползване на отпуск за 2020 г.