Кариери/Работа

Уважаеми посетители,

ДП "НКЖИ" поддържа база данни с потенциални кандидати за работа. Дейностите за професионална реализация обхващат: "Управление на движението на влаковете и капацитета", "Железен път и съоръжения", "Сигнализация и телекомуникации" и "Електроразпределение".

 

При проявен интерес от Ваша страна може да изпратите актуална автобиография на e-mail: office@rail-infra.bg на вниманието на отдел "Управление на човешки ресурси".

 

Заявление за кандидатстване за работа

Заявление за ползване на отпуск за 2019 г.

Заявление за ползване на отпуск за 2020 г.

 

 

ОБЯВА ЗА КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ И СЪБЕСЕДВАНЕ ЗА заемане на позицията: ЗАМЕСТНИК ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР/СТРАТЕГИЯ И АДМИНИСТРАЦИЯ