Кариери/Работа

Уважаеми посетители,

ДП "НКЖИ" поддържа база данни с потенциални кандидати за работа. Дейностите за професионална реализация обхващат: "Управление на движението на влаковете и капацитета", "Железен път и съоръжения", "Сигнализация и телекомуникации" и "Електроразпределение".

 

При проявен интерес от Ваша страна може да изпратите актуална автобиография на e-mail: office@rail-infra.bg на вниманието на отдел "Управление на човешки ресурси".

 

Заявление за кандидатстване за работа

Заявление за ползване на отпуск за 2022 г.

 

07.01.2022 г.

Със заповед на председателя на Управителния съвет, обявеният конкурс по документи и събеседване за длъжността "Заместник генерален директор/стратегия и администрация" на ДП НКЖИ се спира.

Допуснатите до втори етап на конкурса кандидати ще бъдат уведомени писмено.