Вход

Регистрация

10.05.2023 г.

Обявление за свободно работно място за длъжността:

Главен специалист в служба „Човешки ресурси“ в УДВГД София

 

23.05.2023г.

Списък на допуснатите до събеседване кандидати за длъжностите :

- Заместник  генерален директор/ Експлоатация;

- Заместник  генерален директор/ Стратегия и администрация;

- Главен ревизор по безопасността на транспорта.

Списък на допуснатите до събеседване кандидати


31.05.2023 г.

Обявление за свободно работно място за длъжността:

Главен експерт/ключов Докладване и администрация в Звено за подготовка, управление и изпълнение на проекти Гарови комплекси и терминали


02.06.2023 г.

На 29.05.2023 г. е проведен втори етап на конкурс по документи и събеседване за избор на кандидати за заемане на длъжностите: „Заместник генерален директор/Експлоатация“; „Заместник генерален директор/Стратегия и администрация“ и „Главен ревизор по безопасността на транспорта“ на ДП НКЖИ.

Комисията обяви за спечелили конкурса по документи и събеседване, както следва:

- за заемане на длъжността „Заместник генерален директор/Експлоатация“ на ДП НКЖИ кандидата инж. Румен Станков;

- за заемане на длъжността „Заместник генерален директор/Стратегия и администрация“ на ДП НКЖИ кандидата инж. Мария Генова;

- за заемане на длъжността „Главен ревизор по безопасността на транспорта“ на ДП НКЖИ кандидата инж. Бисер Минчев.

 

 

 

 

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg