Вход

Регистрация

Стойност на проекта по БФП:

85 823 590,80 лева с ДДС

Източници на финансиране:

 

Кохезионен фонд:                              

46 619 374,52 лева

Национално съфинансиране:         

11 654 843,63 лева

Съфинансиране ДП НКЖИ:  

27 549 372,65 лева

 

Възложител:

 

ДП Национална компания ”Железопътна инфраструктура”

 

Управляващ орган:

 

Дирекция „Координация на програми и проекти” към Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Железопътната линия Свиленград – турска граница, 298 + 800 км до 315 + 600 км, е участък от Общоевропейски транспортни коридори IV и IX на Транс-европейската железопътна мрежа, свързващи останалата част от европейските държави - членки, столицата на България, София и втория по големина български град Пловдив с Турция, посока Централна Азия и Близкия Изток.        

 

Стойност на договора за строителство: 69 999 666 лева без ДДС

Изпълнител: ОХЛ ЖС АД

Строителен надзор: Консорциум между ТИПСА, СИСТРА, ЛУИС БЕРГЕР, РУБИКОН ИНЖЕНЕРИНГ И ТРАДЕМКО

Срок за изпълнение: 25.05.2009 г. – 07.05.2013 г. (подписан Акт 16)

Обектът е въведен в експлоатация на 08.05.2013 г.

 

 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 

  • Проектиране;
  • Строителство на железен път;
  • Електрификация

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg