Вход

Регистрация

 

                                  

 

"Техническа помощ за изграждане на интермодален терминал в Северен централен район на планиране в България – Русе"

"Изграждане на интермодален терминал в Южен централен район на планиране в България"

"Рехабилитация на гаров комплекс Централна гара София", "Рехабилитация на гаров комплекс жп гара Бургас, пътническа","Преустройство и саниране на приемно здание гара Пазарджик – II-ри етап"

"Проектиране и внедряване на система за планиране и управление на ресурсите в ДП НКЖИ"

"Модернизация на железопътен участък Септември – Пловдив – част от Транс-европейската железопътна мрежа"

"Реконструкция и електрификация на железопътната линия Пловдив – Свиленград по коридори IV и IX, фаза 2: участък Първомай-Свиленград"

"Рехабилитация на железопътната инфраструктура в участъци от жп линията Пловдив – Бургас"

"Електрификация и реконструкция на железопътната линия Свиленград-турска граница"

"Проектиране и внедряване на ГИС за нуждите на НКЖИ"

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg