Проекти

Техническа помощ за изграждане на интермодален терминал в Северен централен район на планиране в България – Русе

Изграждане на интермодален терминал в Южен централен район на планиране в България

Рехабилитация на гаров комплекс Централна гара София“, „Рехабилитация на гаров комплекс жп гара Бургас, пътническа“, „Преустройство и саниране на приемно здание гара Пазарджик – II-ри етап“

Проектиране и внедряване на система за планиране и управление на ресурсите в ДП НКЖИ

Модернизация на железопътен участък Септември – Пловдив – част от Транс-европейската железопътна мрежа

Реконструкция и електрификация на железопътната линия Пловдив – Свиленград по коридори IV и IX, фаза 2: участък Първомай-Свиленград

Рехабилитация на железопътната инфраструктура в участъци от жп линията Пловдив – Бургас

Електрификация и реконструкция на железопътната линия Свиленград-турска граница

Проектиране и внедряване на ГИС за нуждите на НКЖИ