Модернизация на железопътния участък Септември – Пловдив

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Проектът „Модернизация на железопътния участък Септември – Пловдив: част от Транс – европейската железопътна мрежа – Изграждане на 4 броя пътни надлези“ е част от проект „Модернизация на железопътния участък Септември – Пловдив: част от Трансевропейската железопътна мрежа”. Той включва:

 • Изграждане на нов пътен надлез на км. 107+423.59 в междугарието Септември–Пазарджик“ в близост до с. Ковачево;
 • „Изграждане на нов пътен надлез на км. 132+592.42 в междугарието Огняново –Стамболийски“ в близост до село Триводици;
 • „Изграждане на нов пътен надлез на км. 137+336.54 в района на гара Стамболийски“;
 • „Изграждане на нов пътен надлез на км. 146+269.20 в района на гара Тодор Каблешков“

 

Обща стойност на проекта: 23 927 600,00 лева

КФ: 16 998 300,00 лева

Национално съфинансиране: 2 999 700,00 лева

Общо допустими разходи: 19 998 000,00 лева

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Основната цел на проекта е чрез премахване на пресичанията на железопътната линия с друг наземен транспорт на едно ниво да бъдат постигнати изискванията към железопътната инфраструктура за безопасност и надеждност при нормална експлоатация на железопътната линия.

Реализацията на проекта ще доведе до премахване ограниченията за скорост и капацитет на потоците на железопътния и автомобилен трафик, подобряване на екологичната обстановка и опазване на околната среда чрез намаляване на емисиите на вредни газове, намаляване на негативното въздействие върху урбанизираните територии от преминаване на железопътната линия.

 

СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ

1: „Изграждане на нов пътен надлез на км 107+423.59 в междугарието Септември – Пазарджик“:

 • Подписан Акт 15: 20.03.2018 г.
 • Проведена „церемония рязане на лента“ – 17.05.2018 г.

 

Стойност: 2 282 195, 75 лева без ДДС

Изпълнител: „Щрабаг“ ЕАД

Строителен надзор: „Трафик холдинг“ ЕООД

 

2: „Изграждане на нов пътен надлез на км 132+592.42 в междугарието Огняново – Стамболийски“:

 • Издадено разрешение за ползване: 03.01.2018 г.;
 • Проведена „церемония рязане на лента“ – 17.05.2018 г.

Стойност: 3 152 868, 03 лева без ДДС

Изпълнител: „Гигастрой“ ООД

Строителен надзор: „Тест консултинг“ ООД

 

3: „Изграждане на нов пътен надлез на км 137+336,54 в района на гара Стамболийски“:

 • Издадено разрешение за ползване: 11.05.2018 г.
 • Проведена „церемония рязане на лента“ – 17.05.2018 г.

 

Стойност: 5 479 408, 08 лева без ДДС

Изпълнител: „Щрабаг“ ЕАД

Строителен надзор: Обединение „ЕН Екип ИВТ Консулт“

 

4: „Изграждане на нов пътен надлез на км 146+269.20 в района на гара Тодор Каблешков“:

 • Издадено разрешение за ползване: 03.01.2018 г.;
 • Проведена „церемония рязане на лента“ – 17.05.2018 г.

 

Стойност: 4 089 449, 38 лева без ДДС

Изпълнител: „Порр Бау“ ГМБХ

Строителен надзор: „Рутекс“ ООД