Вход

Регистрация

 

"Реконструкция на гарови комплекси Стара Загора и Нова Загора"

 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

 

Обща стойност на проекта: 19 518 366 лв. 

БФП: 16 519 339 лв.

Собствено финансиране: 2 999 028 лв. 

 

Проект „Реконструкция на гарови комплекси Стара Загора и Нова Загора“  предвижда цялостна реконструкция на приемното здание на гара Стара Загора и изграждане на ново приемно здание на гара Нова Загора в съответствие с европейските стандарти в областта. Целта на проекта е да се гарантира сигурността на пътниците и качеството на предлагане на услугите, да се осигури комфортна работна среда за служителите, както и привеждане на околното пространство в съответствие с изискванията за достъпна среда за лица с увреждания и лица с намалена подвижност. Ще се изпълнят мерки за повишаване енергийната ефективност, ще се внедрят модерни системи за отопление, климатизация, осветление, информация и др.

 

 

"Реконструкция на гаров комплекс Стара Загора"

Гаров комплекс Стара Загора обслужва Транс-европейското направление от „основната“ мрежа - коридор „Ориент/Източно-Средиземноморски“.

При гаров комплекс Стара Загора ще се извърши пълно архитектурно обновяване на приемното здание, пешеходния подлез, перонните покрития и Пост 2, ще се изпълни саниране и конструктивно усилване на отделни елементи от носещите конструкции на приемното здание, на перонните покрития и на Пост 2, ще се изпълни частично функционално преустройство на помещенията в приемното здание, подмяна на електроинсталацията, водоснабдителната и канализационната система, ще се изгради нова сграда за Пост 1. Ще се изпълни вертикална планировка,  паркоустройство и благоустройство на околното пространство и т.н.

Стойност на договора за строителство: 9 726 944 лв. без ДДС

Изпълнител: ДЗЗД "Европейска гара – Стара Загора"

Стойност на договора за надзор: 410 090 лв. без ДДС

Строителен надзор: "Ен Екип" ЕООД

 

"Реконструкция на гаров комплекс Нова Загора"

Гаров комплекс Нова Загора е разположен на 8-ма железопътна линия в участъка Пловдив-Бургас. През жп гарата преминават три железопътни направления – към Богданово, към Бургас (Ямбол, Карнобат, Бургас) и към Стара Загора (Стара Загора, Пловдив, София). Поради стратегическото си място, гаровият комплекс е изключително важен за железопътната инфраструктура у нас.

При гаров комплекс Нова Загора ще се изгради изцяло ново приемно здание, ще се извърши реконструкция и модернизация на първи, втори, трети и четвърти перони със завишение на височината им от 330 на 550 мм от глава релса и свързано с това преустройство на железния път. Ще се изпълни вертикална планировка с прилежащ паркинг,  паркоустройство и благоустройство на околното пространство и т.н.

Стойност на договора за строителство: 2 721 279,00 лв. без ДДС

Изпълнител: ВДХ АД

Стойност на договора за надзор: 109 999,00 лв. без ДДС

Строителен надзор: Сдружение "НЗ Инфраструктура"

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Проект „Реконструкция на гарови комплекси Стара Загора и Нова Загора“  цели подобряване интермодалността при превоза на пътници и товари и развитие на устойчив градски транспорт, чрез изграждане на модерни гарови комплекси тип пътнически терминали за връзка с градския транспорт. По този начин ще се осигури ефективно подобрение на предлаганите железопътни услуги, чрез изграждане на модерни и многофункционални сгради и съпътстващи съоръжения, гарантиращи равнопоставен достъп на гражданите с намалена подвижност.

 

Проект „Реконструкция на гарови комплекси Стара Загора и Нова Загора“ се осъществява със съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие, чрез Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg