Вход

Регистрация

Инструкция за работа на участъков инспектор в железопътен транспорт/осигурителна техника и гарова дейност в поделения УДВГД

Инструкция за "прозорци" по железопътната инфраструктура на ДП "НКЖИ"

Инструкция за работа на влаково-диспечерския апарат в поделения "Управление на движението на влаковете и гаровата дейност" на поделение „Управление на движение на влаковете и капацитета" в ДП "НКЖИ"

Инструкция за прекъсване и възстановяване действието на обекти на жп инфраструктура, управлявана от ДП "НКЖИ" при извършване на реконструкции, модернизации, подновявания, рехабилитации и ремонти

Указания за попълване на образеца на Придружителен лист за сваляемо от железния път возило обр. ІІ-В, Приложение № 2 към чл. 48, ал. 1, т.8 от ПДВ и МР и Заповед № 996/22.05.2019 г. на Генералния директор на „ДП „НКЖИ”

Инструкция за реда и начина на работа при прекъсване на влаково-диспечерските връзки

Инструкция за реда и начина за изготвяне на таблиците на маршрутните зависимости

"Инструкция за работа на мобилна група за отстраняване на повреди по съоръженията и осигурителната техника и железния път в участъка Катуница-Любимец"

"Инструкция за работа с мониторингова система за детектори за горещи букси и детектори за горещо колело в участъка Пловдив-Свиленград"

РП 5.01-06 "Инструкция за работа със система за контрол на подвижния железопътен състав в участъка Септември-Пловдив, монтирана в междугарията Септември-Пазарджик и Стамболийски-Тодор Каблешков” и Заповед № З-1116/15.07.2022 г. на Генералния директор на „ДП „НКЖИ”

„Инструкция за работа със система за железопътна автоматизация и информационно управление ARAMIS-D в участъка Крумово-Свиленград” и Заповед № 2009/10.10.2017 г. на Генералния директор на „ДП „НКЖИ”

„Инструкция за управление на влаковото и маневреното движение с компютърна диспечерска централизация „Електра-2” в участъка Крумово-Свиленград” и Заповед № 1457/19.07.2017 г. на Генералния директор на „ДП „НКЖИ”

ВНД-134 „Инструкция за включване на товарни вагони за междурелсие 1520 мм във влаковете и движението им по железопътната инфраструктура на Р България“ в сила 06.06.2022 г.

„Инструкция за регулиране движението на влаковете между гарите Димитровград (ИЖС) - Калотина запад (ДП НКЖИ)“

„Инструкция за работа на изпълнителския персонал на железопътните предприятия в гара Димитровград ИЖС - гара за смяна на трафика“

РП 5.01-03 Инструкция за осъществяване контрол за правилно сигнализиране края на влаковете и возилата

РП 5.01-04 Инструкция за работа на дежурния ръководител движение в експлоатационните пунктове на ДП НКЖИ и Заповед З-457/31.03.2022 г. на Генералния директор на ДП НКЖИ

РП 5.01-07 Инструкция за работа на стрелочник/постови в експлоатационните пунктове на ДП НКЖИ

 

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg