Регистър на подадените декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ - 2021

 

Публичен регистър на подадените декларации по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ - 2021
вх. № и дата на декларацията  вид на декларацията по ЗПКОНПИ Служител  Заемана публична длъжност файл на декларация
1 ЖИ-17711/29.04.2021 чл.35, ал. 1, т. 2  Борислав Василев Исаев и.д. Директор на Поделение Електроразпределене файл
2 ЖИ-18100/10.05.2021 чл.35, ал.1, т.2  Иво Михайлов Петров Директор на Железопътна секция Враца файл
3 ЖИ-18330/11.05.2021 чл.35, ал.1, т.2  Пенчо Стефанов Събев Директор на Управление движението на влаковете и гаровата дейност Горна Оряховица   файл
4 ЖИ-18425/11.05.2021 чл.35, ал.1, т.2  Бисер Розенов Минчев и.д. Заместник-генерален директор "Експлоатация" файл
5 ЖИ-18709/12.05.2021 чл.35, ал.1, т.2  Кирил Филипов Костадинов Директор на Поделение Сигнализация и телекомуникации файл
6 ЖИ-18760/13.05.2021 чл.35, ал.1, т.2  Тодор Макариев Петров Директор на Управление движението на влаковете и гаровата дейност София   файл
7 ЖИ-18779/13.05.2021 чл.35, ал.1, т.2  Димитър Иванов Великов Директор на Железопътна секция Бургас файл
8 ЖИ-18752/13.05.2021  чл.35, ал.1, т.2  Йордан Димитров Райков Директор на Железопътна секция Горна Оряховица файл
9 ЖИ-18866/13.05.2021 чл.35, ал.1, т.2  Румен Стоилов Стоянов Директор на Център за професионална квалификация файл
10 ЖИ-19009/14.05.2021 чл.35, ал.1, т.2  Първан Георгиев Рахталиев  Директор на Железопътна секция София  файл
11 ЖИ-19041/14.05.2021 чл.35, ал.1, т.2  Гошо Димитров Къчков Директор на Железопътна секция Пловдив файл
12 ЖИ-19156/14.05.2021 чл.35, ал.1, т.2  Георги Атанасов Вардев Директор на Управление движението на влаковете и гаровата дейност Пловдив файл
13 ЖИ-20215/21.05.2021 чл.35, ал.1, т.2  Александър Веселинов Вецков Директор на Поделение Електроразпределение файл
14
ЖИ-28856/16.07.2021
чл.35, ал.1, т.2   Бисер Розенов Минчев Заместник-генерален директор "Експлоатация" файл