Вход

Регистрация

Публичен регистър на подадените декларации по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ - 2022
вх. № и дата на декларацията  вид на декларацията по ЗПКОНПИ Служител Заемана публична длъжност файл на декларация
1 ЖИ-18852/11.05.2022 чл.35, ал.1, т.2  Иво Михайлов Петров Директор Железопътна секция Враца файл
2 ЖИ-19129/12.05.2022 чл.35, ал. 1, т. 2  Георги Атанасов Вардев Директор на Управление движението на влаковете и гаровата дейност Пловдив файл
3 ЖИ-19136/12.05.2022 чл.35, ал.1, т.2  Гошо Димитров Къчков Директор на Железопътна секция Пловдив файл
4 ЖИ-19138/12.05.2022 чл.35, ал.1, т.2  Александър Веселинов Вецков Директор на Поделение Електроразпределение файл
5 ЖИ-19142/12.05.2021 чл.35, ал.1, т.2  Нивелин Тодоров Папазов Директор Железопътна секция Шумен файл
6 ЖИ-19169/12.05.2022 чл.35, ал.1, т.2  Първан Георгиев Рахталиев  Директор Железопътна секция София файл
7 ЖИ-19227/12.05.2022  чл.35, ал.1, т.2  Йордан Димитров Райков Директор на Железопътна секция Горна Оряховица файл
8 ЖИ-19328/13.05.2022 чл.35, ал.1, т.2  Бисер Розенов Минчев Заместник-генерален директор "Експлоатация" файл
9 ЖИ-19371/13.05.2022 чл.35, ал.1, т.2  Тодор Макариев Петров Директор на Управление движението на влаковете и гаровата дейност София файл
10 ЖИ-19388/13.05.2022 чл.35, ал.1, т.2  Пенчо Стефанов Събев Директор на Управление движението на влаковете и гаровата дейност Горна Оряховица файл
11 ЖИ-19391/13.05.2022 чл.35, ал.1, т.2  Димитър Иванов Великов Директор на Железопътна секция Бургас файл
12 ЖИ-19432/13.05.2022 чл.35, ал.1, т.2  Борислав Петров Аврамов Директор на Поделение Сигнализация и телекомуникации файл
13 ЖИ-19522/13.05.2022 чл.35, ал.1, т.2  Жулиета Атанасова Атанасова -Кочева  и.д. заместник-генерален директор "Стратегия и администрация" файл
14 ЖИ-19677/16.05.2022 чл.35, ал.1, т.2  Румен Стоилов Стоянов Директор на Поделение Център за професионална квалификация файл
15 ЖИ-21012/25.05.2022  чл.35, ал.1, т.2  Иво Михайлов Петров Директор Железопътна секция Враца файл
16 ЖИ-22761/03.06.2022 чл.35, ал.1, т.2  Гергана Сашова Алексова-Великова и.д. заместник-генерален директор "Администрация и международна дейност" файл

 

Публичен регистър на подадените декларации по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ 
вх. № и дата на декларацията  вид на декларацията по ЗПКОНПИ Служител  Заемана публична длъжност файл на декларация
1 ЖИ-8212/28.02.2022 чл.35, ал.1, т.2  Жулиета Атанасова Атанасова - Кочева и.д. Заместник генерален директор "Стратегия и администрация" файл

 

Публичен регистър на подадените декларации по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ - 2021
вх. № и дата на декларацията  вид на декларацията по ЗПКОНПИ Служител  Заемана публична длъжност файл на декларация
1 ЖИ-53394/30.12.2021 чл.35, ал.1, т.2  Борислав Петров Аврамов Директор на Поделение Сигнализация и телекомуникации файл

 

Публичен регистър на подадените декларации по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ - 2021
вх. № и дата на декларацията  вид на декларацията по ЗПКОНПИ Служител Заемана публична длъжност файл на декларация
1 ЖИ-17711/29.04.2021 чл.35, ал. 1, т. 2  Борислав Василев Исаев и.д. Директор на Поделение Електроразпределене файл
2 ЖИ-18100/10.05.2021 чл.35, ал.1, т.2  Иво Михайлов Петров Директор на Железопътна секция Враца файл
3 ЖИ-18330/11.05.2021 чл.35, ал.1, т.2  Пенчо Стефанов Събев Директор на Управление движението на влаковете и гаровата дейност Горна Оряховица   файл
4 ЖИ-18425/11.05.2021 чл.35, ал.1, т.2  Бисер Розенов Минчев и.д. Заместник-генерален директор "Експлоатация" файл
5 ЖИ-18709/12.05.2021 чл.35, ал.1, т.2  Кирил Филипов Костадинов Директор на Поделение Сигнализация и телекомуникации файл
6 ЖИ-18760/13.05.2021 чл.35, ал.1, т.2  Тодор Макариев Петров Директор на Управление движението на влаковете и гаровата дейност София   файл
7 ЖИ-18779/13.05.2021 чл.35, ал.1, т.2  Димитър Иванов Великов Директор на Железопътна секция Бургас файл
8 ЖИ-18752/13.05.2021  чл.35, ал.1, т.2  Йордан Димитров Райков Директор на Железопътна секция Горна Оряховица файл
9 ЖИ-18866/13.05.2021 чл.35, ал.1, т.2  Румен Стоилов Стоянов Директор на Център за професионална квалификация файл
10 ЖИ-19009/14.05.2021 чл.35, ал.1, т.2  Първан Георгиев Рахталиев  Директор на Железопътна секция София  файл
11 ЖИ-19041/14.05.2021 чл.35, ал.1, т.2  Гошо Димитров Къчков Директор на Железопътна секция Пловдив файл
12 ЖИ-19156/14.05.2021 чл.35, ал.1, т.2  Георги Атанасов Вардев Директор на Управление движението на влаковете и гаровата дейност Пловдив файл
13 ЖИ-20215/21.05.2021 чл.35, ал.1, т.2  Александър Веселинов Вецков Директор на Поделение Електроразпределение файл
14 ЖИ-28856/16.07.2021 чл.35, ал.1, т.2   Бисер Розенов Минчев Заместник-генерален директор "Експлоатация" файл

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg