Регистър на подадените декларации по чл. 35, ал. 1, от ЗПКОНПИ

 
Регистър на подадените декларации по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ
вх. № на декларацията  вид на декларацията по ЗПКОНПИ Служител  Длъжност Месторабота
1. ЖИ-17207/13.05.2019 чл.35, ал.1, т.2  Стоян Неделчев Стоянов Директор Поделение Електроразпределние
2. ЖИ-17115/13.05.2019 чл.35, ал.1, т.2  Кирил Филипов Костадинов Директор Поделение Сигнализация и телекомуникации
3. ЖИ-17572/15.05.2019 чл.35, ал.1, т.2  Първан Георгиев Рахталиев Директор Железопътна секция София 
4. ЖИ-17191/13.05.2019 чл.35, ал.1, т.2  Гошо Димитров Къчков Директор Железопътна секция Пловдив
5. ЖИ-16561/08.05.2019 чл.35, ал.1, т.2  Йордан Димитров Райков Директор Железопътна секция Горна Оряховица
6. ЖИ-16474/08.05.2019 чл.35, ал.1, т.2  Иво Михайлов Петров Директор Железопътна секцияЖПС Враца
7. ЖИ-17598/15.05.2019 чл.35, ал.1, т.2  Вълчо Вичев Тодоров Директор Железопътна секция Шумен
8. ЖИ-16606/08.05.2019 чл.35, ал.1, т.2  Димитър Иванов Великов Директор Железопътна секция Бургас
9. ЖИ-16489/08.05.2019 чл.35, ал.1, т.2  Тодор Макариев Петров Директор Управление движението на движението на влаковете и гаровата дейност  София
10. ЖИ-16400/07.05.2019 чл.35, ал.1, т.2  Пенчо Стефанов Събев Директор Управление движението на движението на влаковете и гаровата дейност Горна Оряховица 
11. ЖИ-17190/13.05.2019 чл.35, ал.1, т.2  Георги Атанасов Вардев Директор Управление движението на движението на влаковете и гаровата дейност  Пловдив
12. ЖИ-17192/13.05.2019 чл.35, ал.1, т.2  Румен Стоилов Стоянов Директор Център за професионална квалификация

 


 

Регистър на подадените декларации по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ 
вх. № на декларацията  вид на декларацията по ЗПКОНПИ Служител  Длъжност Месторабота
1. ЖИ-11940/27.03.2018 чл.35, ал.1, т.1  Златин Ангелов Крумов заместник генерален директор ДП НКЖИ
2. ЖИ-11816/23.03.2018 чл.35, ал.1, т.1  Стоян Неделчев Стоянов Директор Поделение Електроразпределние
3. ЖИ-11812/26.03.2018 чл.35, ал.1, т.1  Кирил Филипов Костадинов Директор Поделение Сигнализация и телекомуникации
4. ЖИ-12358/29.03.2018 чл.35, ал.1, т.1  Първан Георгиев Рахталиев Директор Железопътна секция София 
5. ЖИ-12175/28.03.2018 чл.35, ал.1, т.1  Гошо Димитров Къчков Директор Железопътна секция Пловдив
6. ЖИ-12305/29.03.2018  чл.35, ал.1, т.1  Емил Манев Кънев Директор Железопътна секция Горна Оряховица
7. ЖИ-12164/28.03.2018 чл.35, ал.1, т.1  Иво Михайлов Петров Директор Железопътна секцияЖПС Враца
8. ЖИ-11821/27.03.2018 чл.35, ал.1, т.1  Вълчо Вичев Тодоров Директор Железопътна секция Шумен
9. ЖИ-12361/29.03.2018 чл.35, ал.1, т.1  Димитър Иванов Великов Директор Железопътна секция Бургас
10. ЖИ-11939/27.03.2018 чл.35, ал.1, т.1  Тодор Макариев Петров Директор Управление движението на движението на влаковете и гаровата дейност  София
11. ЖИ-12359/29.03.2018 чл.35, ал.1, т.1  Пенчо Стефанов Събев Директор Управление движението на движението на влаковете и гаровата дейност Горна Оряховица 
12. ЖИ-11938/27.03.2018 чл.35, ал.1, т.1  Георги Атанасов Вардев Директор Управление движението на движението на влаковете и гаровата дейност  Пловдив
13. ЖИ-11678/26.03.2018 чл.35, ал.1, т.1  Румен Стоилов Стоянов Директор Център за професионална квалификация
14. ЖИ-28724/03.08.2018 чл.35, ал.1, т.1  Йордан Димитров Райков Директор  Железопътна секция Горна Оряховица