Вход

Регистрация

Решение на Министерския съвет № 225/14.04.2022 г. за отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „Модернизация на железопътен участък гара София – гара Волуяк“, част от проект „Развитие на железопътен възел София“ от проектен км 1+061 до проектен км 8+409“, на територията на Столична община, област София

20.04.2022

РМС 225 от 14.04.2022

Информация физически лица РМС 225 от 14.04.2022

Информация юридически лица РМС 225 от 14.04.2022

 

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg