Вход

Регистрация

publications.image.alt

Свободни жилища, предоставени за управление на ДП НКЖИ, намиращи се на територията на ЖПС София към 04.10.2022 г

обява за свободни жилища на ЖПС София .pdf

publications.image.alt

Търг с тайно наддаване за продажба на лек автомобил микробус МЕРЦЕДЕС 112 ЦДИ, с рег. №  ВТ 22-87 ВВ, находящ се в Техническа работилница Горна Оряховица

ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"   На основание чл. 7, ал. 1 от Наредба № 7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещ

publications.image.alt

Инвестиционно предложение за: „Mодернизация на тягова подстанция Червена вода с изграждане на система за телеуправление и телесигнализация SCADA“

НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” София, СО - район „Сердика”, бул. „Кн. Мария Луиза” 110

publications.image.alt

Инвестиционно предложение за: „Mодернизация на тягова подстанция Хитрино с изграждане на система за телеуправление и телесигнализация SCADA“

НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” София, СО - район „Сердика”, бул. „Кн. Мария Луиза” 110

publications.image.alt

Търг с тайно наддаване за  продажба на 9950 (девет хиляди деветстотин и петдесет) броя негодни дървени траверси, намиращи се на територията на ЖПС София

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” На основание чл. 7, ал. 1 от Наредба № 7/14.11.1997 г. за продажба на движим

publications.image.alt

Съобщение за уведомяване на собствениците на засегнатите имоти, за започване на процедура по изплащане на равностойното парично обезщетение, определено във влязлото в сила Решение на Министерски съвет № 434 от 05 юли 2022 год., за отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за реализацията на Подобект 15 „Пътен прелез на км 124+657“ за изграждане на пътен надлез на км 124+657 от Участък 2 от Позиция 2 „Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлези за жп участък Пловдив – Бургас“ от Проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на област Стара Загора

СЪОБЩЕНИЕ   ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” София, СО - район „Сердика”, бул. „Княгин

publications.image.alt

Съобщение за уведомяване на собствениците на засегнатите имоти, за започване на процедура по изплащане на равностойното парично обезщетение, определено във влязлото в сила Решение на Министерски съвет № 516 от 22 юли 2022 год., за отчуждаване на имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждането на Обект „Нов селскостопански надлез при гара Казичене на км 14+814.68 по Път 1 и км 14+813.04 по Път 2“ за обект „Железопътна линия София – Пловдив“, железопътен участък „София – Елин Пелин“, по проект „Модернизация на железопътна линия София – Пловдив: железопътни участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“, в землището на с. Казичене, Столична община, област София

СЪОБЩЕНИЕ   ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” София, СО - район „Сердика”, бул. „Княгин

publications.image.alt

Свободни жилища, предоставени за управление на ДП НКЖИ, намиращи се на територията на УДВГД Пловдив към 28.09.2022 г.

/upload/4852/Obyava+svob.jilishta+28.09.22.pdf

publications.image.alt

Търгове с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - публична държавна собственост, предоставени за управление на ДП НКЖИ - ЖПС Пловдив

                       &n

publications.image.alt

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, предоставен за управление на ДП НКЖИ - ЖПС София и УДВГД София

                                       

publications.image.alt

Процедура по изплащане на равностойното парично обезщетение, определено в Решение на Министерски съвет/РМС/ № 225/14.04.2022 г. за отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „Модернизация на железопътен участък гара София – гара Волуяк“, част от проект „Развитие на желзопътен възел София“ от проектен км 1+061 до проектен км 8+409“, на територията на Столична община, област София.

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 39, ал. 6 от Закона за държавната собственост ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“, ка

publications.image.alt

Търгове с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - публична държавна собственост, предоставени за управление на ДП НКЖИ - УДВГД Пловдив

                       &n

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg