Вход

Регистрация

publications.image.alt

Свободни жилища, предоставени за управление на ДП НКЖИ, намиращи се на територията на ЖПС Пловдив към 02.08.2022 г.

/upload/4785/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8+%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B0+%D0%BA%D1%8A%D0%BC++02.08.+22+%D0%B3..pdf

publications.image.alt

Свободни жилища, предоставени за управление на ДП НКЖИ, намиращи се на територията на ЖПС Горна Оряховица към 29.07.2022 г.

/upload/4782/Obiava+ved.+jili6ta+JPS+GO+29.07.22g..pdf

publications.image.alt

Свободни жилища, предоставени за управление на ДП НКЖИ, намиращи се на територията на УДВГД Пловдив към 28.07.2022 г.

/upload/4777/Obyava+svobodni+zhilishta+07.22.pdf

publications.image.alt

Списък на разпределение на жилищни имоти, предоставени за управление на ДП НКЖИ

Spisak na razpredelenie.pdf

publications.image.alt

Свободни жилища предоставени за управление на ДП НКЖИ намиращи се на територията на ЖПС Бургас към 15.07.2022 г.

Свободни жилища на територията на ДП НКЖИ - ЖПС Бургас.pdf

publications.image.alt

Свободни жилища предоставени за управление на ДП НКЖИ намиращи се на територията на ЖПС София към 13.07.2022 г.

Свободни жилища на територията на ДП НКЖИ - ЖПС София.pdf

publications.image.alt

Инвестиционното предложение за: „Изграждане на складова база в поземлен имот № 40004.77.6 по КК и КР на село Крумово, община „Родопи“, област Пловдив“

ОБЯВА  ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СКЛАДОВА БАЗА В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 40004.77.6 ПО КК И КР НА СЕЛО КРУМОВО, ОБЩИНА „

publications.image.alt

Свободни жилища, предоставени за управление на ДП НКЖИ, намиращи се на територията на ЖПС Шумен към 30.06.2022 г.

/upload/4699/Obiava+svob.+gilishta+22.06.30.pdf

publications.image.alt

Свободни жилища, предоставени за управление на ДП НКЖИ, намиращи се на територията на УДВГД Горна Оряховица към 28.06.2022 г.

Свободни жилища на територията на ДП НКЖИ - УДВГД Горна Оряховица.pdf

publications.image.alt

Свободни жилища, предоставени за управление на ДП НКЖИ, намиращи се на територията на УДВГД Пловдив към 28.06.2022 г.

/upload/4677/Obyava+svob.+zhilishta+06.22.pdf

publications.image.alt

Инвестиционно предложение за „Удвояване на участъци от жп линията Крумово - Свиленград - Турска граница“

НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” София, СО - район „Сердика”, бул. „Кн. Мария Луиза” 110

publications.image.alt

Промяна в инвестиционно предложение: „Доставка, инсталация, дизайн, тестове и комисии, 7 броя тягови подстанции 110/27,5 kV, 2 комплекта SCADA системи с центрове за телеуправление Пловдив и София“

НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” София, СО - район „Сердика”, бул. „Кн. Мария Луиза” 110

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg