Вход

Регистрация

Решение на Министерски съвет № 257 от 26.04.2022 год., за отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Подобект 06 „Пътен прелез на км 39+092“ за изграждане на пътен надлез на км 39+092 от участък 1, Подобект 14 „Пътен прелез на км 119+450“ за изграждане на пътен надлез на км 119+453 и Подобект 15 „Пътен прелез на км 85+083“ за изграждане на пътен надлез на км 85+106, от Позиция 2 „Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлези за жп участък Пловдив – Бургас“ от Проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2” на територията на област Стара Загора

10.05.2022

Решение на Министерски съвет № 257 от 26.04.2022 год.

Информация физически лица РМС № 257 от 26.04.2022 год.

Информация юридически лица РМС № 257 от 26.04.2022 год.

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg