Вход

Регистрация

Уведомление за инвестиционно предложение за „Модернизация на железопътен участък Драгоман – граница с Република Сърбия“

13.05.2022

НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

София, СО - район „Сердика”, бул. „Кн. Мария Луиза” 110, Булстат 130823243, представлявана от инж. Златин Крумов – Генерален директор

 

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС УВЕДОМЯВА всички заинтересовани физически и юридически лица за инвестиционното си предложение:

„Модернизация на железопътен участък Драгоман – граница с Република Сърбия“

С реализацията му се предвижда изграждане на нова еднопътна електрифицирана железопътна линия, с проектна скорост между 160 км/ч за пътнически влакове и 120 км/ч за товарни влакове, която да обслужва населението, вътрешния и международния товарен трафик. Проектът ще осигури оперативна съвместимост на инфраструктурата, оборудването, системите за управление, експлоатация и безопасност, както и свързаност с европейските жп мрежи. Целта му е изграждането на конкурентноспособна железопътна инфраструктура в България.

Инвестиционното предложение е за линеен обект, попадащ на територията на Софийска област, общини Сливница и Драгоман.

За предоставяне на допълнителна информация лице за контакти:

инж. Мирослава Доганджийска – тел. (02) 932 3863 e-mail: m.dimcheva@rail-infra.bg

 

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg