Вход

Регистрация

Промяна в инвестиционно предложение: „Доставка, инсталация, дизайн, тестове и комисии, 7 броя тягови подстанции 110/27,5 kV, 2 комплекта SCADA системи с центрове за телеуправление Пловдив и София“

16.06.2022

НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

София, СО - район „Сердика”, бул. „Кн. Мария Луиза” 110, Булстат 130823243, представлявана от инж. Златин Крумов – Генерален директор

 

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС УВЕДОМЯВА всички заинтересовани физически и юридически лица за промени в инвестиционното си предложение:

„Доставка, инсталация, дизайн, тестове и комисии, 7 броя тягови подстанции 110/27,5 kV, 2 комплекта SCADA системи с центрове за телеуправление Пловдив и София“

Промяната на инвестиционното предложение се отнася за Тягова подстанция Перник и секционен пост „Гълъбник“, на територията на област Перник, община Перник, в землището на гр. Перник и се налага във връзка с възникнала необходимост от разрушаването на старите сгради и изграждане на нова командна сграда за тягова подстанция вместо извършването на основен ремонт на съществуващите такива. Реализирането на проекта ще доведе до подобряване на експлоатационния железопътен процес и ще осигури качествено и ефективно захранване на железопътния участък, обслужван от ТПС Перник.

За предоставяне на допълнителна информация лице за контакти:

инж. Мирослава Доганджийска – тел. (02) 932 3863 e-mail: m.dimcheva@rail-infra.bg

 

 

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg