Вход

Регистрация

Съобщение за уведомяване на собствениците на засегнатите имоти, за започване на процедура по изплащане на равностойното парично обезщетение, определено с РМС № 865 от 02 ноември 2022 год., за отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждането на обект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“, участък 87: „Междугарие Тракия - Скутаре“ от проект 1 „Развитие на железопътен възел Пловдив“, в землищата на гр. Пловдив, община Пловдив, и с. Скутаре, община „Марица”, област Пловдив

11.01.2023

СЪОБЩЕНИЕ

 

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

София, СО - район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза” 110,  Булстат 130823243, представлявана от инж. Златин Крумов – Генерален директор

 

на основание чл. 39, ал. 6 от Закона за държавната собственост, ДП НКЖИ, като инвеститор на обект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“, участък 87: „Междугарие Тракия - Скутаре“ от проект 1 „Развитие на железопътен възел Пловдив“, в землищата на гр. Пловдив, община Пловдив, и с. Скутаре, община „Марица”, област Пловдив, УВЕДОМЯВА собствениците на засегнатите имоти, че обезщетенията определени в Решение на Министерски съвет № 865 от 02 ноември 2022 год., са внесени в банка БНБ.

Началната дата за изплащане на обезщетенията, определени във влязлото в сила решение е 13.01.2023 г., след представяне на документи, удостоверяващи правото на собственост върху съответния отчуждаем имот.

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg