Вход

Регистрация

Списък за разпределение на ведомствени жилищни имоти, предоставени за управление на ДП НКЖИ

12.01.2023

Списък за разпределение на ведомствени жилищни имоти, предоставени за управление на ДП НКЖИ .pdf

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg