Вход

Регистрация

Инвестиционно намерение за водовземане на подземни води, чрез съществуващо водовземно съоръжение - тръбен кладенец в поземлен имот 65677.1.1151 по КККР на гр. Свиленград, обл. Хасково

27.01.2023

ДП „Национална Компания Железопътна Инфраструктура“

обявява, че има

ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ за водовземане на подземни води, чрез съществуващо водовземно съоръжение - тръбен кладенец в поземлен имот 65677.1.1151 по КККР на гр. Свиленград, обл. Хасково. За контакти: тел. 0898793077, udvgd_pо_del@rail-infra.bg. Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ-6300 гр. Хасково, ул. „Добруджа“ 14, тел 038 601634.

 

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg