Вход

Регистрация

Свободни жилища, предоставени за управление на ДП НКЖИ, намиращи се на територията на ЖПС Бургас към 22.02.2023 г.

22.02.2023

Обява свободни ведомствени жилища - ЖПС Бургас.pdf

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg