Вход

Регистрация

Решение на Министерски съвет № 144/23.02.2023 за отчуждаване на имот – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „Модернизация на железопътната линия София - Драгоман, участък Разделен пост Петърч – Драгоман от проект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, част от Трансевропейската железопътна мрежа“ в землището на гр. Сливница, община Сливница, Софийска област

08.03.2023

Решение на Министерски съвет /РМС/ № 144/23.02.2023 г.

Информация за физически лица

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg