Вход

Регистрация

Списък за разпределение на ведомствени жилищни имоти, предоставени за управление на ДП НКЖИ

23.03.2023

Списък за разпределение на ведомствени жил. имоти, предоставени за управление на ДП НКЖИ - ЖПС София и ЖПС Враца.doc

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg