Вход

Регистрация

Промяна в инвестиционно предложение за: „Модернизация на железопътна линия София – Пловдив в участъка Елин Пелин - Септември“

31.03.2023

НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

София, СО - район „Сердика”, бул. „Кн. Мария Луиза” 110, Булстат 130823243, представлявана от инж. Златин Крумов – Генерален директор

 

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС УВЕДОМЯВА всички заинтересовани физически и юридически лица за промяна в инвестиционното си предложение:

„Модернизация на железопътна линия София – Пловдив в участъка Елин Пелин - Септември“

Промяната в инвестиционното предложение е в обхвата на жп участък Ихтиман-Септември, на територията на област Пазарджик, община Белово, в землищата на селата Габровица и Момина клисура и се налага във връзка с възникнала необходимост от отнемане на нови територии с цел увеличаване броя на междинните опори и промяна в типа на фундирането на виадукт на км 79+142 до км 79+702 и виадукт на км 82+920 до км 83+569.

За предоставяне на допълнителна информация, лице за контакти:

инж. Емилия Иванова - тел:02/932 2026, e-mail: e.ivanova@rail-infra.bg

 

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg